Arken i salabacke

Ordningsregler

Regler att förhålla sig till när du bokar våra lokaler. Verksamheten i lokalen Arken ska vara avslutad senast kl. 01.00. Vår värdinna finns på plats de dagar vi har Arken uthyrd efter kl. 21 på kvällen.
Ni når hen på 073-566 16 68 om ni har frågor.

HYRESAVTAL GÄLLANDE ARKEN I SALABACKE

Avtalets parter är dels; Uppsala Gruppen AB som avser vara hyresvärd och som vidare i avtalet kommer att benämnas ”Hyresvärden”, och dels den som undertecknar avtalet för uthyrningen och kommer att anses som ansvarig hyresgäst och vidare benämns som ”Hyresgästen” i avtalet.

Hyresgästen måste vara en person som minst fyllt 20 år vid uthyrningstillfället och som även kan styrka detta om Hyresvärden önskar det. I och med godkännandet av bokningsvillkor vid anmälan så undertecknar Hyresgästen avtalet och därmed intygar att denne har åldern inne, själv ansvarar för att ha tagit del och accepterat Hyresvärdens ordningsregler för lokalen samt godkänner följande avtal.

LOKALEN ARKEN I SALABACKE

Lokalerna i detta avtal avser Salabacke ”Arken”. Lokalen gäller en yta på 194 kvm och högsta antalet personer som får vistas där samtidigt är 120 personer sittandes alternativt 180 personer ståendes.

STÖRNINGAR I OCH UTANFÖR LOKALEN

Det är därefter Hyresgästens ansvar att se till att detta följs samt att finnas på plats under hela uthyrningstillfället. Vid ankomst till och avfärd från lokalen ansvarar Hyresgästen för att besökare inte stör omgivningen. Vid eventuell utryckning av störningsjour debiteras hyresgästen.

Det är inte tillåtet under några som helst omständigheter att bedriva kommersiell verksamhet i lokalerna.

TIDER OCH PRISER

OBS! Priserna gäller inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag

Uthyrning

 • Måndag-fredag 08.00-16.00: 3 000 kr
 • Fredag 09.00-01.00: 12 500 kr
 • Lördag 11.00-01.00: 12 500 kr
 • Söndag 11.00-01.00  8 000 kr
 • Bröllopshelg: Fre-sön ( till kl. 01.00) 18 000 kr

Förutom priset tar vi en deposition på 3 000 kronor som du får tillbaka inom 30 dagar efter själva uthyrningsdagen om ni har hållit er till ordningsreglerna.

VID BOKNING DAGTID (TILL KL. 16) MÅNDAG TILL FREDAG

Lämna lokalen senast kl. 17 – Vid uthyrning som slutar kl 16.00 ska även lokalen vara lämnad och tömd på eventuella medtagna inventarier eller andra medhavda saker senast en timme efter  uthyrningen.

VID BOKNING FREDAG TILL SÖNDAG

När uthyrningen slutar kl 01.00 ska Hyresgästen ha lämnat lokalen kl. 01.15 med eventuella medtagna inventarier.

INGÅR NÄR DU BOKAR ARKEN

 • Grundstäd ingår d.v.s. dammsugning och avtorkning av golv samt ytor.
 • Bord och stolar
 • Kök samt standard köksinredning
 • WI-FI
 • Belysning med kristallkronor
 • Diskmaskinsmedel, pappershanddukar, hushållspapper, toalettpapper

HYRESGÄSTEN

 • plockar undan sopor
 • diskar porslin vid användning
 • ställer ihop eventuella bord och stolar.
 • ser till att tömma askkoppen och plocka upp eventuella fimpar utomhus
 • tänk på att ta med egna soppåsar och samla era sopor vid entrén.

  Tillval kan göras mot betalning i bokningen.

BETALNING

Betalning sker till Hyresvärden utav Hyresgästen enligt överenskommelse innan själva bokningstillfället. Deposition på 3 000 kr återbetalas inom 30 dagar efter själva bokningsdagen. Utebliven betalning debiteras med dröjsmålsränta enligt 6  paragrafen räntelagen.

AVBOKNING

Avbokning kan göras, dock senast 20 dagar innan bokningen. I annat fall kommer hela beloppet att debiteras Hyresgästen ändå. Deposition återbetalas inom 30 dagar från själva bokningsdatumet.

FÖRSTÖRD INREDNING OCH INVENTARIER

Det är Hyresgästen som ansvarar för lokalen samt alla Hyresvärdens egendom, i och kring den hyrda lokalen. Vid eventuella skador på lokal och/eller hyrda inventarier (se bifogad förteckning för samtliga inventarier) är Hyresgästen skyldig att meddela skadan utan dröjsmål till Hyresvärden samt ersätta den till ett pris motsvarande nytt anskaffningsvärde av motsvarande produkt, eller stå för reparationskostnader om Hyresvärden finner detta möjligt.

Hyresvärden ersätter inte Hyresgästen för eventuella kostnader som uppstår med anledning av att verksamheten inte kan fullföljas. Kostnader för Hyresvärden på grund av att ordningsreglerna inte följs debiteras Hyresgästen. Hyresvärden förbehåller sig rätten att avbryta verksamheten om ordningsreglerna/avtalet inte följs.